ความเป็นมาของพลซุ่มยิง ( Sniper )

พลซุ่มยิง (Sniper) เมื่อได้ยินคำนี้หลายท่านจะรำลึกถึงคนที่มีความรู้และความเข้าใจสูงในเรื่อง